شبکه اجتماعی
پست الکترونیک

info@jevands.com

آدرس

تهران، سازمان برنامه‌ی شمالی، کوچه چهاردهم مرکزی، پلاک۲۳، واحد۲

شماره تماس

تلفن همراه : ۰۹۱۲۳۵۹۰۶۳۵

تلفن: ۰۲۱۴۴۱۲۶۳۱۱